معنی و ترجمه کلمه expendable supplies به فارسی expendable supplies یعنی چه

expendable supplies


بازرگانى : کالاهاى مصرفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها