معنی و ترجمه کلمه expendable به فارسی expendable یعنی چه

expendable


قابل خرج ،مصرف پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها