معنی و ترجمه کلمه expenditure credit به فارسی expenditure credit یعنی چه

expenditure credit


اعتبار مصرف
علوم نظامى : اعتبار هزينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها