معنی و ترجمه کلمه experienced به فارسی experienced یعنی چه

experienced


ورزيده ،با تجربه
روانشناسى : کارازموده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها