معنی و ترجمه کلمه experiential به فارسی experiential یعنی چه

experiential


تجربى
روانشناسى : تجربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها