معنی و ترجمه کلمه experiment به فارسی experiment یعنی چه

experiment


پژوهش ،امتحان ،عمل ،تدبير،تجربه کردن ،ازمايش کردن
معمارى : تجربه
شيمى : ازمايش
روانشناسى : ازمايش
زيست شناسى : ازمايش
بازرگانى : تجربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها