معنی و ترجمه کلمه experimental control به فارسی experimental control یعنی چه

experimental control


روانشناسى : کنترل ازمايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها