معنی و ترجمه کلمه experimental method به فارسی experimental method یعنی چه

experimental method


روانشناسى : روش ازمايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها