معنی و ترجمه کلمه expertness به فارسی expertness یعنی چه

expertness


استادى ،خبرگى ،خبرويت ،مهارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها