معنی و ترجمه کلمه expilation به فارسی expilation یعنی چه

expilation


سرقت مقرون به ازار
قانون ـ فقه : معادلrobbery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها