معنی و ترجمه کلمه expired به فارسی expired یعنی چه

expired


منقضى ،به سرامده ،گذشته از موعد
قانون ـ فقه : منقضى ،سپرى شده
بازرگانى : منقضى شده
علوم نظامى : بدون اعتبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها