معنی و ترجمه کلمه explanation of laws به فارسی explanation of laws یعنی چه

explanation of laws


قانون ـ فقه : شرح قوانين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها