معنی و ترجمه کلمه expletive به فارسی expletive یعنی چه

expletive


)expletory(اشباعى ،جايگير،تکميل کننده ،پرکننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها