معنی و ترجمه کلمه expletory به فارسی expletory یعنی چه

expletory


)expletive(اشباعى ،جايگير،تکميل کننده ،پرکننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها