معنی و ترجمه کلمه exploded view به فارسی exploded view یعنی چه

exploded view


منظره بريده
کامپيوتر : شرحى از يک ساختمان جامد
علوم نظامى : منظره شکافته شده مدل بريده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها