معنی و ترجمه کلمه explodent به فارسی explodent یعنی چه

explodent


)explosive(منفجر شونده ،منفجر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها