معنی و ترجمه کلمه exploited class به فارسی exploited class یعنی چه

exploited class


طبقه استثمار شده
بازرگانى : طبقه بهره ده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها