معنی و ترجمه کلمه exploiter به فارسی exploiter یعنی چه

exploiter


استثمار کننده ،استخراج کننده
قانون ـ فقه : بهره کش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها