معنی و ترجمه کلمه explosive range به فارسی explosive range یعنی چه

explosive range


شيمى : گستره انفجار پذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها