معنی و ترجمه کلمه explosive به فارسی explosive یعنی چه

explosive


قابل احتراق ،يورش ناگهانى ،قابل انفجار،سوختار،منفجر شونده
علوم مهندسى : ماده محترقه يا منفجره
ورزش : قدرت بازيگر در استفاده از شکاف
علوم نظامى : ماده منفجره منفجره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها