معنی و ترجمه کلمه exponible به فارسی exponible یعنی چه

exponible


توضيح بردار،نيازمندتوضيح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها