معنی و ترجمه کلمه export industry به فارسی export industry یعنی چه

export industry


بازرگانى : صنعت صادراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها