معنی و ترجمه کلمه export multiplier به فارسی export multiplier یعنی چه

export multiplier


بازرگانى : ضريب بهم فزاينده صادرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها