معنی و ترجمه کلمه export surplus به فارسی export surplus یعنی چه

export surplus


بازرگانى : مازاد صادرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها