معنی و ترجمه کلمه export به فارسی export یعنی چه

export


صدور،صادر کردن ،بيرون بردن ،کالاى صادره ،صادرات
کامپيوتر : صادر کردن
قانون ـ فقه : صادرات
بازرگانى : صادر کردن ،صادرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها