معنی و ترجمه کلمه exposed to به فارسی exposed to یعنی چه

exposed to


علوم مهندسى : در معرض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها