معنی و ترجمه کلمه exposure meter به فارسی exposure meter یعنی چه

exposure meter


دستگاه سنجش نوردهى
علوم مهندسى : نورسنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها