معنی و ترجمه کلمه exposure suit به فارسی exposure suit یعنی چه

exposure suit


علوم نظامى : لباس محافظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها