معنی و ترجمه کلمه exposure به فارسی exposure یعنی چه

exposure


پرتوگيرى ،در معرض ديد قرار گرفتن ،ظاهر شدن ظهور،کشف شدن ،پيدا شدن ،درمعرض گذارى ،اشکارى ،افشاء،نمايش ،ارائه
علوم مهندسى : نوردهى
شيمى : پرتودهى
زيست شناسى : در معرض نهادن
علوم نظامى : ظاهر شدن عکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها