معنی و ترجمه کلمه expressible به فارسی expressible یعنی چه

expressible


اظهارکردنى ،قابل اظهار،بيان کردنى ،به بيان درامدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها