معنی و ترجمه کلمه expressway (am) به فارسی expressway (am) یعنی چه

expressway (am)


اتوراه
معمارى : شاهراه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها