معنی و ترجمه کلمه exsiccative به فارسی exsiccative یعنی چه

exsiccative


داروى خشکاننده ،داروى خشکى اوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها