معنی و ترجمه کلمه extemporaneous به فارسی extemporaneous یعنی چه

extemporaneous


موقتى ،بالبداهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها