معنی و ترجمه کلمه extemporaneously به فارسی extemporaneously یعنی چه

extemporaneously


بالبداهه ،ارتجالا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها