معنی و ترجمه کلمه extemporarily به فارسی extemporarily یعنی چه

extemporarily


بالبداهه ،بى مطالعه ،بى انديشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها