معنی و ترجمه کلمه extemporize به فارسی extemporize یعنی چه

extemporize


بالبداهه گفتن ،فورا تهيه کردن ،بى انديشه يا بى مطالعه درست کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها