معنی و ترجمه کلمه extend the life of the company به فارسی extend the life of the company یعنی چه

extend the life of the company


قانون ـ فقه : امتداد مدت شرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها