معنی و ترجمه کلمه extend the maining of به فارسی extend the maining of یعنی چه

extend the maining of


قانون ـ فقه : مفهومى را تعميم دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها