معنی و ترجمه کلمه extended family system به فارسی extended family system یعنی چه

extended family system


بازرگانى : نظام فاميلى گسترده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها