معنی و ترجمه کلمه extended industry standard architecture به فارسی extended industry standard architecture یعنی چه

extended industry standard architecture


کامپيوتر : معمارى استاندارد صنعت توسعه پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها