معنی و ترجمه کلمه extensible به فارسی extensible یعنی چه

extensible


قابل تمديد،منبسط شدنى ،توسعه پذير،قابليت تمديد،قابل تعميم
کامپيوتر : توسعه پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها