معنی و ترجمه کلمه exteriorly به فارسی exteriorly یعنی چه

exteriorly


ازبيرون ،درخارج ،درظاهر،ظاهرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها