معنی و ترجمه کلمه exterminate به فارسی exterminate یعنی چه

exterminate


قلع و قمع کردن ،برانداختن ،بکلى نابودکردن ،منهدم کردن ،منقرض کردن ،دفع افات کردن
علوم نظامى : از بين رفتن يا از بين بردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها