معنی و ترجمه کلمه extern به فارسی extern یعنی چه

extern


بيرونى ،خارجى ،ظاهرى ،واقع در خارج ،کمک پزشک روزانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها