معنی و ترجمه کلمه external control به فارسی external control یعنی چه

external control


علوم نظامى : کنترل خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها