معنی و ترجمه کلمه external indicator به فارسی external indicator یعنی چه

external indicator


علوم نظامى : نشان دهنده وضع خارجى وسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها