معنی و ترجمه کلمه external operation به فارسی external operation یعنی چه

external operation


عمليات خارجى
علوم نظامى : عمليات خارج از مملکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها