معنی و ترجمه کلمه external thread به فارسی external thread یعنی چه

external thread


علوم مهندسى : دنده خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها