معنی و ترجمه کلمه extinct به فارسی extinct یعنی چه

extinct


معدوم ،ازبين رفته ،منقرض ،تمام شده ،مرده ،منسوخه ،خاموش شده ،ناياب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها