معنی و ترجمه کلمه extinction voltage به فارسی extinction voltage یعنی چه

extinction voltage


علوم مهندسى : ولتاژ خاموشى
الکترونيک : ولتاژ قطع تخليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها